ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนระเบียบศึกษา www.rbs.ac.th โรงเรียนระเบียบศึกษา แหล่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพสู่ระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย